Hva er sunnhet og hvordan holde himmelen på avstand

Publisert: 08.02.2022

Kategori: Livsstil

Forfatter: UndrumDesign

Det ligger i ordet sunnhet, at det har noe med å være sunn å gjøre. Det støttes av Det Norske Akademis ordbok, som definerer sunnhet som «det å være sunn, god helse», mens sunn igjen defineres som «ha god helse» og «være frisk». Vi ser at det er en nær knytning mellom god helse og sunnhet, noe mange av oss opplever som helt naturlig.

DEL DENNE ARTIKKELEN:

Men hva innebærer begrepet «God helse»? Er det fravær av sykdom, at man er i god fysisk form, eller betyr det at man til tross for sykdom har harmoni i sjelen og kan leve et godt liv?

Det finnes ingen fasit på dette.

Den nå avdøde professoren i medisin, Peter F. Hjorth, kom i 1995 med denne definisjonen på helse: «God helse har den som har evne og kapasitet til å mestre og tilpasse seg livets uunngåelige vanskeligheter og hverdagens krav.»

Som man ser fra denne definisjonen snakkes det hverken om fysisk form, fravær av sykdom, et spesielt kosthold, eller en spesiell livsstil. Snarere snakkes det her om tilpasningsevne, en evne til å mestre livets utfordringer og å ha kontroll på eget liv. Men er denne definisjonen like godt egnet i dag, trettiseks år senere? Ut fra den definisjonen kan jo enhver storrøykende, halvfeit, øltørst jævel, som evner å tilpasse seg livet og dets krav, ha god helse. Selv åttitalls-versjonen av Meat Loaf ville kunne passe inn i det bildet, men ville du i det hele tatt imot livsstilsråd fra den mannen?

Jeg tror at vi i dag må ha en annen tilnærming til god helse enn hva Hjort hadde, selv om jeg er fullstendig enig i at de tingene han påpeker er viktig for alle mennesker. Kanskje definisjonen hans hadde passet bedre som en definisjon på «et godt liv» eller «å være harmonisk».

En av vår tids største utfordringer, er såkalte livsstilssykdommer, som iht Store Medisinske leksikon er en fellesbetegnelse på sykdommer som har nær sammenheng med livsstil og levevaner. Eksempler på dette er overvekt, høyt blodtrykk, hjerneslag, diabetes type 2, koronar hjertesykdom (hjertekrampe og hjerteinfarkt), kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), artrose, flere kreftformer og rusrelaterte sykdommer. Det vil derfor være naturlig å tenke at det å unngå livsstilsykdommer er relatert til sunnhet og det å ha god helse.

Risikofaktorer som ofte fører til livsstilsykdommer, er lav fysisk aktivitet, helseskadelig kosthold, røyking og rusmisbruk, herunder også høyt alkoholinntak. Derfor bør en definisjon på sunnhet og god helse, også omfatte hva man kan gjøre for å unngå livsstilssykdommer.

Hittil har vi fokusert mye på det fysiske når det gjelder helse, men også det psykiske spiller inn. Med psykisk helse menes det som går på våre tanker og følelser, og hvordan vi har det med oss selv om omgivelsene rundt oss. Dette kan være opplevelse av mestring, tilfredsstillelse med hva vi har oppnådd, tilbakemeldinger på noe vi har sagt eller gjort, og følelse av velvære. Det er derfor ikke mulig å betrakte sunnhet og god helse som noe som bare har med kroppen vår å gjøre. Derfor er WHOs definisjon på helse «En tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære, og ikke bare fravær av sykdom eller lidelser».

Fysisk og psykisk helse er viktig for oss, og hvis den ene av dem blir dårlig, kan det også påvirke den andre. Det er ingen problem å ha en fysisk vakker, veltrent og frisk kropp, men å være misfornøyd med seg selv, sitt utseende og hvor man er i livet. På samme måte som det er fullt mulig å være litt overvektig og ikke i topp fysisk form, men likevel være i total harmoni med seg selv og omgivelsene, og være en gledesspreder for andre. Det betyr, at dersom vi skal våge oss ut på en ny definisjon på sunnhet og god helse, så må den innebære å ta hensyn til vår psykiske helse også.

Muligens vil mange av dere mene at jeg ikke har definisjonsmakt på dette området, men tidligere i livet har jeg også dristet meg til å gjøre ting andre mente ikke ville bære frukter. Derfor våger jeg meg å påstå, at i alle fall for meg, vil jeg gå for denne definisjonen:

«Sunnhet og god helse har den som har istandsatt seg selv og kroppen sin til å unngå livsstilssykdommer, oppleve velvære med seg selv og andre, og som kan glede seg over det livet man lever».

Klarer vi dette vil vi mest sannsynlig, om vi har den nødvendige flaksen, få oppleve mange gode år sammen med familie, venner og kolleger. Da kan vi igjen minnes året 1977, da den nylig avdøde (og ikke fullt så sunne) Meat Loaf ga ut megahiten sin «Heaven can wait», og tenke at jammen har han rett i akkurat det.